Proof of Stake coins

cryptodelver.com provides the most complete list of all PoS (Proof of Stake) coins and their specifications.

Top 100 PoS coins

Name Algo Prooftype Market CAP Price USD Volume (24h) % Change (24h) % Change (7d)
EthereumEthashPoS$383,026,629,994$3187.76$17,603,856,1562.794426027.64267558
DashX11PoW/PoS$369,121,058$31.58$56,015,5643.105339054.3781942
QtumPOS 3.0PoS$359,537,679$3.43$56,159,6340.528313931.71453376
StratisX13PoS$184,877,466$1.17$45,450,5182.260443019.49743369
OmiseGoN/APoS$0$$0
BitConnectSHA256PoW/PoS$0$$0
WavesLeased POSLPoS$289,045,639$2.54$58,279,4973.28321085.79202966
EOSDPoSDPoS$909,737,761$0.8134322286974$124,480,8741.731406492.64114129
BitSharesN/ADPoS$11,278,793$0.0037657985546105$695,498-2.938966730.5119178
LiskDPoSDPoS$177,411,956$1.38$11,079,4361.10480529-0.18200342
DecredBLAKE256PoW/PoS$332,344,638$20.93$3,066,836-0.467432815.29389721
ArdorN/APoS$96,008,576$0.096104729119814$2,956,6440.455537290.91171147
NxtPoSPoS/LPoS$0$0.0011274580254915$3,67310.06193407-13.6100249
PIVXQuarkPOS 3.0$29,301,430$0.36259374123576$3,088,8551.559685644.0048454
ArkDPoSDPoS$157,099,744$0.87697717163119$10,892,2791.1160114-10.52967976
BytomN/APoS$16,875,102$0.010286462379002$581,4260.238769318.56197495
DECENTN/APoS$0$$0
NexusSHA3PoW/nPoS$0$0.10116423924994$32,649143.83156334480.5117828
BitcoinDarkSHA256PoW/PoS$0$$0
ParticlN/APoS$5,611,768$0.40703424004415$139,420-1.61563828-13.49512704
NoLimitCoinPoSPoS$0$0.00036765251065867$5,31539.20461096-3.25014798
PeercoinN/APoS/PoW$10,275,399$0.35796831405537$8,7414.29744092-1.69816828
EmercoinSHA-256PoW/PoS$9,325,562$0.18259040548175$04.7939794310.26131702
Binance CoinBEP-2PoSA$0$$0
Quantum Resistant LedgerN/APoS$16,996,126$0.2501741859969$89,276-0.7956267226.33464794
ReddCoinScryptPoW/PoS$0$$0
I/O CoinX11PoW/PoS$0$$0
IONN/APoS$0$428.99$10,1535.564627843.58188112
PotCoinScryptPoW/PoS$0$0.0042350860472372$5,69075.58808138240.06063676
CloakCoinX13PoW/PoS$442,584$0.07359869709556$00.00159745-78.08416217
BitBayPoSPoS$0$$0
FairCoinGroestlPoW/PoS$0$$0
FirstCoinScryptPoW/PoS $16,359$0.00052419694138488$00.835498620.38958897
BlackCoinScryptPoS$0$0.014501205073178$11,893-9.191170513.06332973
NAV CoinX13PoS$0$0.043860849142049$29,0452.82415779-5.57578161
RadiumN/APoS$0$$0
ClamsPoSPoS$0$0.19989975138015$2-45.98552865119.63674967
E-Dinar CoinX11DPoS$0$$0
NeosCoinSHA256PoS$0$$0
E-coin1GB AES Pattern SearchPoS$0$$0
LoMoCoinScryptPoW/PoS$0$$0
SaluSScryptPoW/PoS$0$42.48$4,0912.7233044129.51702168
ToaCoinScryptPoW/PoS$0$$0
RubycoinScryptPoS$0$0.1558955808357$2,84611.9411002936.7880354
ShiftDPoSDPoS$0$$0
LuckChainScryptPoW/PoS$0$$0
Bitcoin PlusScryptPoW/PoS$697,684$3.08$951-21.9953262211.94464858
EnergycoinScryptPoW/PoS$0$$0
HEATN/APoS/PoP$0$$0
VeriCoinScryptPoST$0$$0
SignatumSkunkHash v2 RaptorPoW/PoS$0$$0
XtraBYtesN/APoSign$325,452$0.00075686606511242$0-6.38063607-7.53898258
SphereScryptPoW/PoS$0$$0
BitBeanSHA256PoW/PoS$0$$0
PinkCoinX11PoW/PoS$134,017$0.00030345171792467$3312.3123662424.09093079
SequenceScryptPoW/PoS$0$$0
NovacoinScryptPoW/PoS$79,384$0.033986592407563$1313.210865179.00536665
BlitzcashX13PoS$0$$0
BitSendX11PoW/PoS$4,215$0.00012930179245105$000
OKCashN/APoW/PoS$455,334$0.0052058061530209$03.67088776-12.15955154
PRIZMSHA-256PoS$2,924,632$0.00078038760081119$3,546-1.62658932-3.81281586
Global Currency ReservePoSPoS$40,443,690$0.37789286875376$1,711-0.01470731-0.33540343
EspersHMQ1725PoW/PoS$0$$0
MaxCoinSHA3PoW/PoS$149,167$0.0024276137433974$1831.08112962-0.72725537
XCurrencyX11PoW/PoS$0$$0
PutinCoinScryptPoW/PoS$639,121$0.00053764079971825$0-4.02008216-11.12329293
AtmosPoSPoS$38,057$0.00060680292577144$235.772610195.17660692
VcashWhirlpoolPoS$0$$0
SynergyX11PoW/PoS$147,134$0.030041720074543$01.08112962-0.72725537
NautilusCoinScryptPoS$0$$0
ExclusiveCoinPoSPoS$3,929$0.00067135724772156$00-1.28208961
SpectrecoinPOS 3.0PoS$0$$0
StealthcoinX13PoW/PoS$0$$0
BitswiftScryptPoW/PoS$806,972$0.20773433494878$115.772610192.48731472
InsaneCoinX11PoW/PoS$78,979$0.0030345171792467$01.08112962-0.72725537
ZenniesScryptPoS$303,698$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
ZeitcoinPoSPoS$0$$0
TagCoinScryptPoW/PoS$0$0.017590449786168$104,08512.5032195946.25595424
CraveScryptPoS$0$$0
Breakout StakeN/APoW/PoS$0$$0
InsaneCoinX11PoW/PoS$0$$0
KoreCoinX13PoS$0$$0
2GIVEScryptPoW/PoS$160,357$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
XPSHA-256PoW/PoS$0$$0
PoSW CoinScryptPoW/PoS$120,440$0.0027310654613221$01.08112962-0.72725537
vTorrentScryptPoW/PoS$0$$0
SyndicateX11PoS$0$$0
EuropeCoinX11PoW/PoS$0$$0
TransferCoinX11PoW/PoS$654,567$0.078897446660415$01.08112962-0.72725537
BreakoutSHA-256PoW/PoS$0$$0
WhiteCoinScryptPow/PoS$26,901,554$0.035196502644818$1,140,2312.96515352-12.31729086
NeutronSHA-256PoW/PoS$25,968$0.00066377058976083$000
NuSharesN/APoS$0$$0
RenosX11PoS$0$$0
1337X13PoW/PoS$0$$0
AudioCoinScryptPoW/PoS$297,605$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
HempCoinScryptPoW/PoS$1,155,456$0.0043199817218615$2070.654131021.34695879
HTMLCOINX15PoW/PoS$0$$0
BitmarkN/APoS$0$$0
TaoX11PoW/PoS$0$$0