Proof of Stake coins

cryptodelver.com provides the most complete list of all PoS (Proof of Stake) coins and their specifications.

Top 100 PoS coins

Name Algo Prooftype Market CAP Price USD Volume (24h) % Change (24h) % Change (7d)
EthereumEthashPoS$424,422,910,484$3471.00$20,920,129,374-1.53538243-0.86519583
DashX11PoW/PoS$272,067,874$22.98$44,946,443-8.72675375-10.01963673
QtumPOS 3.0PoS$263,988,553$2.51$42,615,027-10.02154922-15.78841298
StratisX13PoS$0$0.043279230370387$90,985-9.41932933-29.61529034
OmiseGoN/APoS$0$$0
BitConnectSHA256PoW/PoS$0$$0
WavesLeased POSLPoS$108,458,189$0.94396612904048$55,908,852-7.58108211-24.93149613
EOSDPoSDPoS$622,658,983$0.55222738789136$239,782,347-11.49481579-19.24606742
BitSharesN/ADPoS$7,724,497$0.0025787534277176$135,383-3.7372956-10.41069772
LiskDPoSDPoS$143,337,492$0.98551613332818$10,785,747-7.697425-19.61979951
DecredBLAKE256PoW/PoS$240,822,203$14.93$2,510,619-6.22223381-17.39453642
ArdorN/APoS$62,413,681$0.062476188610239$10,452,630-5.19960631-22.85865905
NxtPoSPoS/LPoS$0$0.0011274580254915$3,67310.06193407-13.6100249
PIVXQuarkPOS 3.0$23,291,704$0.27856215107536$2,055,632-7.72745136-14.17967844
ArkDPoSDPoS$111,042,892$0.61158529253086$15,485,981-16.95213619-22.31395624
BytomN/APoS$16,765,117$0.010219419177065$577,030-5.19262488-3.48906043
DECENTN/APoS$0$$0
NexusSHA3PoW/nPoS$0$0.10116423924994$32,649143.83156334480.5117828
BitcoinDarkSHA256PoW/PoS$0$$0
ParticlN/APoS$4,250,582$0.30215058567961$12,5633.26276095.52364518
NoLimitCoinPoSPoS$0$0.0033788871370002$25,03031.3974090149.875224
PeercoinN/APoS/PoW$13,462,429$0.46507146780499$114,153-0.92115134-2.48544301
EmercoinSHA-256PoW/PoS$9,325,562$0.18259040548175$04.7939794310.26131702
Binance CoinBEP-2PoSA$0$$0
Quantum Resistant LedgerN/APoS$16,020,286$0.23581031967536$538,261-1.27294247-5.45186224
ReddCoinScryptPoW/PoS$0$$0
I/O CoinX11PoW/PoS$0$$0
IONN/APoS$0$292.78$13,802-2.01142501-13.04249677
PotCoinScryptPoW/PoS$0$0.0042350860472372$5,69075.58808138240.06063676
CloakCoinX13PoW/PoS$739,048$0.12251064987106$0-1.4543088431.84707613
BitBayPoSPoS$0$$0
FairCoinGroestlPoW/PoS$0$$0
FirstCoinScryptPoW/PoS $16,359$0.00052419694138488$00.835498620.38958897
BlackCoinScryptPoS$0$0.014501205073178$11,893-9.191170513.06332973
NAV CoinX13PoS$0$0.045275318952659$26,229-3.49681006-4.57572595
RadiumN/APoS$0$$0
ClamsPoSPoS$0$0.19989975138015$2-45.98552865119.63674967
E-Dinar CoinX11DPoS$0$$0
NeosCoinSHA256PoS$0$$0
E-coin1GB AES Pattern SearchPoS$0$$0
LoMoCoinScryptPoW/PoS$0$$0
SaluSScryptPoW/PoS$0$42.48$4,0912.7233044129.51702168
ToaCoinScryptPoW/PoS$0$$0
RubycoinScryptPoS$0$0.1558955808357$2,84611.9411002936.7880354
ShiftDPoSDPoS$0$$0
LuckChainScryptPoW/PoS$0$$0
Bitcoin PlusScryptPoW/PoS$584,963$2.50$1,18612.16908552-4.27495322
EnergycoinScryptPoW/PoS$0$$0
HEATN/APoS/PoP$0$$0
VeriCoinScryptPoST$0$$0
SignatumSkunkHash v2 RaptorPoW/PoS$0$$0
XtraBYtesN/APoSign$471,796$0.0010971997592354$0-1.1179602918.80332007
SphereScryptPoW/PoS$0$$0
BitBeanSHA256PoW/PoS$0$$0
PinkCoinX11PoW/PoS$134,017$0.00030345171792467$3312.3123662424.09093079
SequenceScryptPoW/PoS$0$$0
NovacoinScryptPoW/PoS$79,384$0.033986592407563$1313.210865179.00536665
BlitzcashX13PoS$0$$0
BitSendX11PoW/PoS$4,215$0.00012930179245105$000
OKCashN/APoW/PoS$0$0.0017503961516742$18,043-37.50648064-68.92511013
PRIZMSHA-256PoS$5,698,435$0.001462382112119$38,095-1.0548756621.70320291
Global Currency ReservePoSPoS$72,657,243$0.67888597722535$00-0.47381743
EspersHMQ1725PoW/PoS$0$$0
MaxCoinSHA3PoW/PoS$149,167$0.0024276137433974$1831.08112962-0.72725537
XCurrencyX11PoW/PoS$0$$0
PutinCoinScryptPoW/PoS$875,182$0.00073622012988468$0-10.1580052-4.52690312
AtmosPoSPoS$26,561$0.00042350047257336$7-2.22403195-3.21922615
VcashWhirlpoolPoS$0$$0
SynergyX11PoW/PoS$147,134$0.030041720074543$01.08112962-0.72725537
NautilusCoinScryptPoS$0$$0
ExclusiveCoinPoSPoS$3,929$0.00067135724772156$00-1.28208961
SpectrecoinPOS 3.0PoS$0$$0
StealthcoinX13PoW/PoS$0$$0
BitswiftScryptPoW/PoS$480,888$0.12379244582914$434-7.57495557-23.38188737
InsaneCoinX11PoW/PoS$78,979$0.0030345171792467$01.08112962-0.72725537
ZenniesScryptPoS$303,698$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
ZeitcoinPoSPoS$0$$0
TagCoinScryptPoW/PoS$0$0.017590449786168$104,08512.5032195946.25595424
CraveScryptPoS$0$$0
Breakout StakeN/APoW/PoS$0$$0
InsaneCoinX11PoW/PoS$0$$0
KoreCoinX13PoS$0$$0
2GIVEScryptPoW/PoS$160,357$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
XPSHA-256PoW/PoS$0$$0
PoSW CoinScryptPoW/PoS$120,440$0.0027310654613221$01.08112962-0.72725537
vTorrentScryptPoW/PoS$0$$0
SyndicateX11PoS$0$$0
EuropeCoinX11PoW/PoS$0$$0
BreakoutSHA-256PoW/PoS$0$$0
WhiteCoinScryptPow/PoS$3,094,253$0.0040483487226845$66-0.01041682-15.99578908
NeutronSHA-256PoW/PoS$25,493$0.00065164404258275$0-2.21325878-3.20457864
NuSharesN/APoS$0$$0
RenosX11PoS$0$$0
1337X13PoW/PoS$0$$0
AudioCoinScryptPoW/PoS$297,605$0.00030345171792467$01.08112962-0.72725537
HempCoinScryptPoW/PoS$836,610$0.0031278914043972$0-2.21325878-3.20457864
HTMLCOINX15PoW/PoS$0$$0
BitmarkN/APoS$0$$0
TaoX11PoW/PoS$0$$0
IncaKoinSHA256PoW/PoS$0$$0